Rocznik Teologiczny

Zasady publikacji artykułów

Redakcja Studiów z Teorii Wychowania zaprasza Autorów zainteresowanych współpracą z kwartalnikiem do nadsyłania własnych rozpraw do jednego z niżej wymienionych stałych działów czasopisma:

 • Rozprawy
 • Studia z badań
 • Metodyka kształcenia
 • Praktyka wychowania
 • Recenzje
 • Rozprawy młodych naukowców
 • Sprawozdania z konferencji
 • Bibliografie tematyczne

Prosimy osoby zamierzające opublikować swój tekst w Studiach z Teorii Wychowania o uwzględnienie zasad edytorskich zamieszczonych na stronie: http://wydawnictwo.chat.edu.pl/studia-z-teorii-wychowania/wskazowki-edytorskie/

Procedura recenzowania artykułów w czasopiśmie Studia z Teorii Wychowania odwołuje się do zaleceń opracowanych przez Zespół do Spraw Etyki w Nauce Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Autorzy przysyłając artykuł do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na proces recenzji. Kryteria oceny artykułu zawiera arkusz recenzji dostępny na stronie internetowej czasopisma. Nadesłane artykuły są poddawane ocenie formalnej przez Redakcję, a następnie są recenzowane według procedury double-blind review przez dwóch zewnętrznych recenzentów, którzy nie są członkami Redakcji pisma, posiadają stopień doktora habilitowanego, mają udokumentowany dorobek w dziedzinie, do której odwołuje się artykuł oraz nie są zatrudnieni w jednostce wydającej czasopismo.

Uprzejmie informujemy, iż każdy artykuł przesyłany do Redakcji „Studiów z Teorii Wychowania” winien być opatrzony następującym zestawieniem danych:

 1. Nazwisko i imię autora/autorów
 2. Miejsce zatrudnienia, e-mail oraz adres do korespondencji autora/autorów
 3. Tytuł artykułu w języku publikacji oraz w języku angielskim
 4. Streszczenie w języku angielskim
 5. Słowa kluczowe w języku angielskim oraz właściwym dla publikacji
 6. Bibliografia
 7. Podpisana umowa wydawnicza (po przyjęciu artykułu do druku, wersja: PLEN)

Jednocześnie informujemy, iż artykuły, w których nie zostaną zamieszczone powyższe dane nie będą przyjmowane do druku. Konieczność zamieszczenia wskazanych wyżej danych jest spowodowana wymaganiami baz danych, w których nasze pismo jest indeksowane, a także wymaganiami Platformy Internetowej ICM, na której będzie umieszczane czasopismo.

Za publikację w Studiach z Teorii Wychowania Autor otrzymuje 8 punktów.

Studia z Teorii Wychowania są indeksowane w następujących bazach: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), BazHum, Index Copernicus oraz The Central and Eastern European Online Library (CEEOL) a od roku 2015 również w POLindex

Rocznik Teologiczny

Sklep jest w trybie podglądu

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.

{nocache:1862d675fd565154a437131054fde6cd#0}
Click Shop | Hosting home.pl