CENNIK

  • «
  • 1
  • »
Nazwa produktu Cena

Czasopisma (4)

Studia z Teorii Wychowania Tom IX: 2018 Nr 1 (22) 20,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom VIII: 2017 Nr 3 (20) 200,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom VIII: 2017 Nr 4 (21) 20,00 zł
Studia i Dokumenty Ekumeniczne Rok XXXV: 2019 Nr 84 25,00 zł

Czasopisma / Rocznik Teologiczny (41)

Rocznik Teologiczny 2014 Zeszyt 1 20,00 zł
Rocznik Teologiczny 2015 Zeszyt 1 13,00 zł
Rocznik Teologiczny 2014 Zeszyt 2 20,00 zł
Rocznik Teologiczny 2013 Zeszyt 1-2 20,00 zł
Rocznik Teologiczny 2012 Zeszyt 1-2 20,00 zł
Rocznik Teologiczny 2011 Zeszyt 1-2 20,00 zł
Rocznik Teologiczny 2015 Zeszyt 2 13,00 zł
Rocznik Teologiczny 2015 Zeszyt 3 13,00 zł
Rocznik Teologiczny 2015 Zeszyt 4 13,00 zł
Rocznik Teologiczny 2016 Zeszyt 1 13,00 zł
Rocznik Teologiczny 2016 Zeszyt 2 13,00 zł
Rocznik Teologiczny 2016 Zeszyt 3 13,00 zł
Rocznik Teologiczny 2010 Zeszyt 1-2 20,00 zł
Rocznik Teologiczny 2009 Zeszyt 1-2 20,00 zł
Rocznik Teologiczny 2008 Zeszyt 1-2 17,00 zł
Rocznik Teologiczny 2007 Zeszyt 1-2 17,00 zł
Rocznik Teologiczny 2006 Zeszyt 1-2 17,00 zł
Rocznik Teologiczny 2005 Zeszyt 1-2 13,00 zł
Rocznik Teologiczny 2004 Zeszyt 2 13,00 zł
Rocznik Teologiczny 2004 Zeszyt 1 13,00 zł
Rocznik Teologiczny 2003 Zeszyt 1 13,00 zł
Rocznik Teologiczny 2003 Zeszyt 2 13,00 zł
Rocznik Teologiczny 2002 Zeszyt 1 13,00 zł
Rocznik Teologiczny 2002 Zeszyt 2 13,00 zł
Rocznik Teologiczny 2001 Zeszyt 2 13,00 zł
Rocznik Teologiczny 2001 Zeszyt 1 13,00 zł
Rocznik Teologiczny 2000 Zeszyt 1 13,00 zł
Rocznik Teologiczny 2000 Zeszyt 2 13,00 zł
Rocznik Teologiczny 2016 Zeszyt 4 15,00 zł
Rocznik Teologiczny 2017 Zeszyt 1 15,00 zł
Rocznik Teologiczny 2017 Zeszyt 2 15,00 zł
Rocznik Teologiczny 2017 Zeszyt 3 15,00 zł
Rocznik Teologiczny 2017 zeszyt 4 15,00 zł
Rocznik Teologiczny 2018 zeszyt 1 15,00 zł
Rocznik Teologiczny 2018 zeszyt 2 15,00 zł
Rocznik Teologiczny 2018 zeszyt 3 15,00 zł
Rocznik Teologiczny 2018 zeszyt 4 15,00 zł
Rocznik Teologiczny 2019 zeszyt 1 43,00 zł
Rocznik Teologiczny 2019 Zeszyt 2 43,00 zł
Rocznik Teologiczny 2019 Zeszyt 3 43,00 zł
Rocznik Teologiczny 2019 Zeszyt 4 43,00 zł

Czasopisma / Studia z Teorii Wychowania (28)

Studia z Teorii Wychowania Tom V: 2014 Nr 1 (8) 20,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom VI: 2015 Nr 1 (10) 20,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom V: 2014 Nr 2 (9) 20,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom IV: 2013 Nr 2 (7) 20,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom IV: 2013 Nr 1 (6) 20,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom III: 2012 Nr 2 (5) 20,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom III: 2012 Nr 1 (4) 20,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom II: 2011 Nr 2 (3) 20,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom II: 2011 Nr 1 (2) 20,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom VI: 2015 Nr 2 (11) 20,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom VI: 2015 Nr 3 (12) 20,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom VI: 2015 Nr 4 (13) 20,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom VII: 2016 Nr 1 (14) 20,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom VII: 2016 Nr 2 (15) 20,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom VIII: 2017 Nr 1 (18) 20,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom VII: 2016 Nr 3 (16) 20,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom VII: 2016 Nr 4 (17) 20,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom VIII: 2017 Nr 2 (19) 20,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom IX: 2018 Nr 1 (22) 20,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom VIII: 2017 Nr 3 (20) 200,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom VIII: 2017 Nr 4 (21) 20,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom IX: 2018 Nr 2 (23) 20,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom IX: 2018 Nr 3 (24) 20,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom IX: 2018 Nr 4 (25) 20,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom X: 2019 nr 1 (26) 20,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom X: 2019 nr 2 (27) 20,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom X: 2019 nr 3 (28) 20,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom X: 2019 nr 4 (29) 20,00 zł

Komis (15)

Wędrując z Abrahamem. Rozważania biblijne 10,00 zł
U starszego brata. Wprowadzenie do chrześcijańskiej lektury Starego Testamentu 12,00 zł
Słownik Antropologii Nowego Testamentu 50,00 zł
Kamień węgielny i lud wybrany. Chrystologiczne i eklezjologiczne tematy 1. Listu św. Piotra w kontekście duszpasterskiej troski Autora Listu 30,00 zł
Składnia języka cerkiewnosłowiańskiego okresu nowożytnego. Z podręcznym słownikiem cerkiewnosłowiańsko-polskim 40,00 zł
Paweł Apostoł. Dzieło i myśl 25,00 zł
Ewangelia wg Św. Łukasza. Przekład liturgiczny 5,00 zł
W drodze za Chrystusem. Kościoły chrześcijańskie w Polsce mówią o sobie 35,00 zł
Kościół-pluralizm-Europa 12,00 zł
Wolność i odpowiedzialność. W poszukiwaniu harmonii 15,00 zł
Człowiek w obliczu Słowa. Nauka o usprawiedliwieniu Marcina Lutra a program demitologizacji Rudolfa Bultmanna 30,00 zł
PRAWOSŁAWNA MYŚL PEDAGOGICZNA. Aksjomat wiary w szkolnym systemie nauczania religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego po 1990 roku 25,00 zł
Na początku był Chrystus 34,00 zł
BOGOCZŁOWIECZEŃSTWO CHRYSTUSA W TEKSTACH LITURGICZNYCH ŚWIĘTEGO JANA DAMASCEŃSKIEGO 30,00 zł
SPOŁECZNE NAUCZANIE KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO 25,00 zł

Monografie (13)

OBECNOŚĆ RELIGII W PUBLICZNYM SYSTEMIE OŚWIATY W ASPEKCIE PRAWNYM 25,00 zł
Protestantyzm ewangelikalny. Studium specyfiki religijnej 30,00 zł
IUSTIFICATIO IMPII. Usprawiedliwienie sola fide jako główny artykuł wiary protestancko-konserwatywnego nurtu Kościoła Anglii 25,00 zł
WSCHODNIOSŁOWIAŃSCY KOMPOZYTORZY MUZYKI CERKIEWNEJ od XVII do 1. połowy XX wieku i obecność ich utworów w nabożeństwach PAKP 25,00 zł
WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE PIEŚNI RELIGIJNE. Ich geneza, struktura i zarys rozwoju 22,00 zł
TEOLOGIA KERYGMATU 30,00 zł
SOBOTNIE I NIEDZIELNE PERYKOPY LITURGICZNE Z EWANGELII MATEUSZA W CERKIEWNOSŁOWIAŃSKICH LEKCJONARZACH KRÓTKICH 35,00 zł
CERKIEWNOSŁOWIAŃSKI PRZEKŁAD LITURGICZNY PERYKOP OKRESU PASCHALNEGO I ŚWIĘTA PIĘĆDZIESIĄTNICY W RĘKOPIŚMIENNYCH EWANGELIARZACH KRÓTKICH 35,00 zł
ELEMENTY PEDAGOGIKI RELIGIJNEJ 20,00 zł
HERMENEUTYKA PEDAGOGICZNA. Perspektywy pedagogiki religii 30,00 zł
WPROWADZENIE DO NAUK O RELIGII 20,00 zł
Prawo małżeńskie Kościołów chrześcijańskich w Polsce a forma wyznaniowa zawarcia małżeństwa cywilnego 25,00 zł
Zjawisko kontrafaktury we wschodniosłowiańskim prawosławnym śpiewie liturgicznym. Zagadnienia wybrane 13,00 zł

Nowości (34)

Nie zaniedbuj w sobie daru łaski... 25,00 zł
Na początku był Chrystus 34,00 zł
WIDZIALNE SŁOWO Sakramenty w luterańskiej "Księdze zgody" 36,00 zł
Prawo małżeńskie Kościołów chrześcijańskich w Polsce a forma wyznaniowa zawarcia małżeństwa cywilnego 25,00 zł
HISTORIA KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO GRECJI 33,00 zł
Strategia indywidualizacji w dydaktyce inkluzyjnego kształcenia religijnego 25,00 zł
Zjawisko kontrafaktury we wschodniosłowiańskim prawosławnym śpiewie liturgicznym. Zagadnienia wybrane 13,00 zł
KULTURA POKOJU JAKO WYZWANIE EDUKACYJNE 31,00 zł
Mądrość zstępująca z góry. Komentarz strukturalny do Listu św. Jakuba 32,00 zł
Ewangelickie Prawo Kościelne 1918-2018. Zbiór tekstów prawnych Kościołów ewangelickich w Polsce. 25,00 zł
Wielowymiarowość ewangelickiego prawa kościelnego. Analiza porównawcza i teologiczno-prawna 17,00 zł
Kształtowanie się celów życiowych nastolatków w pieczy instytucjonalnej. Model ontologiczno-gnozeologiczny 50,00 zł
Śmierć, pogrzeb i modlitwa za zmarłych w Kościele prawosławnym 28,00 zł
Romantyczny i pragmatyczny. Idea niemieckiego uniwersytetu neohumanistycznego i jej społeczne rekonstrukcje 59,00 zł
Uwarunkowania skuteczności zawodowej kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne 100,00 zł
BOGOCZŁOWIECZEŃSTWO CHRYSTUSA W TEKSTACH LITURGICZNYCH ŚWIĘTEGO JANA DAMASCEŃSKIEGO 30,00 zł
SPOŁECZNE NAUCZANIE KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO 25,00 zł
Rocznik Teologiczny 2018 zeszyt 3 15,00 zł
Rocznik Teologiczny 2018 zeszyt 4 15,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom X: 2019 nr 1 (26) 20,00 zł
Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych. Od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych 31,00 zł
Anders Breivik. Między dumą a wstydem 30,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom X: 2019 nr 2 (27) 20,00 zł
Studia i Dokumenty Ekumeniczne Rok XXXV: 2019 Nr 84 25,00 zł
Kierkegaard, czyli Mowy na piątkowym zebraniu dla wspólnie pogrzebanych. Pamięć Profesora Edwarda Kasperskiego 46,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom X: 2019 nr 3 (28) 20,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom X: 2019 nr 4 (29) 20,00 zł
Rocznik Teologiczny 2019 zeszyt 1 43,00 zł
Rocznik Teologiczny 2019 Zeszyt 2 43,00 zł
Rocznik Teologiczny 2019 Zeszyt 3 43,00 zł
Rocznik Teologiczny 2019 Zeszyt 4 43,00 zł
Połączyła nas literatura. Polsko-czeskie spotkania literackie 38,00 zł
OCZEKUJĄC MIŁOSIERDZIA. Komentarz strukturalny do Listu św. Judy 88,00 zł
ODWAGA ODPOWIEDZIALNOŚCI. Demokratyczne przemiany życia społecznego w refleksji pedagogicznej 30,00 zł

Prace zbiorowe (12)

50 LAT CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ 10,00 zł
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY SOCJALNE 20,00 zł
Z TEORII ORAZ PRAKTYKI PRACY SOCJALNEJ 10,00 zł
RODZINA. DZIECKO 20,00 zł
ZROZUMIEĆ ODMIENNOŚĆ 20,00 zł
WYBRANE ZAGADNIENIA PRACY SOCJALNEJ 20,00 zł
WIELOWYMIAROWOŚĆ DIAGNOZY SYTUACJI I DZIAŁAŃ SOCJALNYCH. Wybrane przykłady 20,00 zł
NIE W PEŁNI SPRAWNI 20,00 zł
Studia i Dokumenty Ekumeniczne Rok XXXV: 2019 Nr 84 25,00 zł
Kierkegaard, czyli Mowy na piątkowym zebraniu dla wspólnie pogrzebanych. Pamięć Profesora Edwarda Kasperskiego 46,00 zł
Połączyła nas literatura. Polsko-czeskie spotkania literackie 38,00 zł
ODWAGA ODPOWIEDZIALNOŚCI. Demokratyczne przemiany życia społecznego w refleksji pedagogicznej 30,00 zł

Publikacje (74)

50 LAT CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ 10,00 zł
OBECNOŚĆ RELIGII W PUBLICZNYM SYSTEMIE OŚWIATY W ASPEKCIE PRAWNYM 25,00 zł
BEZSTRONNOŚĆ RELIGIJNA, ŚWIATOPOGLĄDOWA I FILOZOFICZNA WŁADZ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 25,00 zł
Protestantyzm ewangelikalny. Studium specyfiki religijnej 30,00 zł
IUSTIFICATIO IMPII. Usprawiedliwienie sola fide jako główny artykuł wiary protestancko-konserwatywnego nurtu Kościoła Anglii 25,00 zł
WSCHODNIOSŁOWIAŃSCY KOMPOZYTORZY MUZYKI CERKIEWNEJ od XVII do 1. połowy XX wieku i obecność ich utworów w nabożeństwach PAKP 25,00 zł
WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE PIEŚNI RELIGIJNE. Ich geneza, struktura i zarys rozwoju 22,00 zł
Ku Słowu, ku Kościołowi, ku światu 35,00 zł
OPOWIADAM WAM JAK PIOTR. Elementy stylu i stylizacji w Ewangelii Marka 30,00 zł
USTAWY KOŚCIELNE W PRUSACH KSIĄŻĘCYCH W XVI W. 7,00 zł
LUD PRZYMIERZA 25,00 zł
TEOLOGIA ANTROPOLOGICZNA STAREGO TESTAMENTU 25,00 zł
JEZUS CHRYSTUS WCZORAJ I DZIŚ, TEN SAM I NA WIEKI. Chrystologiczne wyznanie Listu do Hebrajczyków 25,00 zł
TEOLOGIA ZWIASTOWANIA I CZYNÓW JEZUSA 25,00 zł
INTRODUKCJA DO NOWEGO TESTAMENTU 15,00 zł
OD SAMOŚWIADOMOŚCI DO ŚWIADECTWA WIARY 15,00 zł
OBECNOŚĆ BOGA W CHRYSTOLOGICZNEJ REFLEKSJI EWANGELISTY JANA 10,00 zł
KULT BAALA I ASZERY W TEKSTACH STAREGO TESTAMENTU. Studium historyczno-teologiczne 20,00 zł
GRAMATYKA JĘZYKA HEBRAJSKIEGO W ZARYSIE 20,00 zł
EGZEGEZA STAREGO TESTAMENTU. Wprowadzenie do metod egzegetycznych 20,00 zł
BYĆ CZŁOWIEKIEM - CZŁOWIEKIEM POZOSTAĆ. Zarys antropologii teologicznej 8,00 zł
ŻYWA NADZIEJA. Główne cechy chrześcijańskiego dyskursu o przyszłości 8,00 zł
ODŚRODKOWE TENDENCJE REFORMISTYCZNE KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO KRAJÓW JĘZYKA NIEMIECKIEGO W XVIII I XIX STULECIU 28,00 zł
RODZINA. DZIECKO 20,00 zł
ZROZUMIEĆ ODMIENNOŚĆ 20,00 zł
WYBRANE ZAGADNIENIA PRACY SOCJALNEJ 20,00 zł
WIELOWYMIAROWOŚĆ DIAGNOZY SYTUACJI I DZIAŁAŃ SOCJALNYCH. Wybrane przykłady 20,00 zł
NIE W PEŁNI SPRAWNI 20,00 zł
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY SOCJALNE 20,00 zł
Z TEORII ORAZ PRAKTYKI PRACY SOCJALNEJ 10,00 zł
BEZDOMNOŚĆ 25,00 zł
SOBOTNIE I NIEDZIELNE PERYKOPY LITURGICZNE Z EWANGELII MATEUSZA W CERKIEWNOSŁOWIAŃSKICH LEKCJONARZACH KRÓTKICH 35,00 zł
CERKIEWNOSŁOWIAŃSKI PRZEKŁAD LITURGICZNY PERYKOP OKRESU PASCHALNEGO I ŚWIĘTA PIĘĆDZIESIĄTNICY W RĘKOPIŚMIENNYCH EWANGELIARZACH KRÓTKICH 35,00 zł
JĘZYK GRECKI NOWEGO TESTAMENTU CZ. I 15,00 zł
ELEMENTY PEDAGOGIKI RELIGIJNEJ 20,00 zł
Nie zaniedbuj w sobie daru łaski... 25,00 zł
HERMENEUTYKA PEDAGOGICZNA. Perspektywy pedagogiki religii 30,00 zł
WPROWADZENIE DO NAUK O RELIGII 20,00 zł
WIDZIALNE SŁOWO Sakramenty w luterańskiej "Księdze zgody" 36,00 zł
Anaforalny aspekt 8,00 zł
Co powinniśmy czynić 15,00 zł
Ekumeniczne dążenia 5,00 zł
Ekumenizm i ewangelicyzm 20,00 zł
Etyka ewangelicka i jej wymiar eklezjalny 35,00 zł
Ewangelicka postyllografia 8,00 zł
Główne problemy i kierunki w filozofii 20,00 zł
Hiob przed Bogiem 35,00 zł
Konfederacja Warszawska 10,00 zł
Koncepcja Kościoła 6,00 zł
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny 7,00 zł
Książe Pokoju 35,00 zł
Od Edynburga do Porto Alege 30,00 zł
Opieka-Relacja-Rozwój 30,00 zł
Państwowy Kościół Anglii 36,00 zł
Prawosławna Diecezja 5,00 zł
Protestanci i ekumenizm 25,00 zł
Rosyjska eklezjologia 8,00 zł
STUDIUM TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM W LATACH 1925 - 1939 5,00 zł
Symbolika 25,00 zł
SYMBOLE W RELIGIJNOŚCI 8,00 zł
TEOLOGIA MORALNA 20,00 zł
DUSZPASTERSTWO I PSYCHOTERAPIA 25,00 zł
HISTORIA KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO GRECJI 33,00 zł
Strategia indywidualizacji w dydaktyce inkluzyjnego kształcenia religijnego 25,00 zł
KULTURA POKOJU JAKO WYZWANIE EDUKACYJNE 31,00 zł
Mądrość zstępująca z góry. Komentarz strukturalny do Listu św. Jakuba 32,00 zł
Ewangelickie Prawo Kościelne 1918-2018. Zbiór tekstów prawnych Kościołów ewangelickich w Polsce. 25,00 zł
Wielowymiarowość ewangelickiego prawa kościelnego. Analiza porównawcza i teologiczno-prawna 17,00 zł
Kształtowanie się celów życiowych nastolatków w pieczy instytucjonalnej. Model ontologiczno-gnozeologiczny 50,00 zł
Śmierć, pogrzeb i modlitwa za zmarłych w Kościele prawosławnym 28,00 zł
Romantyczny i pragmatyczny. Idea niemieckiego uniwersytetu neohumanistycznego i jej społeczne rekonstrukcje 59,00 zł
Uwarunkowania skuteczności zawodowej kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne 100,00 zł
Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych. Od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych 31,00 zł
Anders Breivik. Między dumą a wstydem 30,00 zł
Sklep internetowy od home.pl