CENNIK

  • «
  • 1
  • »
Nazwa produktu Cena netto Cena brutto

Czasopisma (4)

Studia z Teorii Wychowania Tom IX: 2018 Nr 1 (22) 20,00 zł 21,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom VIII: 2017 Nr 3 (20) 20,00 zł 21,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom VIII: 2017 Nr 4 (21) 20,00 zł 21,00 zł
Studia i Dokumenty Ekumeniczne Rok XXXV: 2019 Nr 84 25,00 zł 26,25 zł

Czasopisma / Rocznik Teologiczny (45)

Rocznik Teologiczny 2014 Zeszyt 1 20,00 zł 21,60 zł
Rocznik Teologiczny 2015 Zeszyt 1 13,00 zł 14,04 zł
Rocznik Teologiczny 2014 Zeszyt 2 20,00 zł 21,60 zł
Rocznik Teologiczny 2013 Zeszyt 1-2 20,00 zł 21,60 zł
Rocznik Teologiczny 2012 Zeszyt 1-2 20,00 zł 21,60 zł
Rocznik Teologiczny 2011 Zeszyt 1-2 20,00 zł 21,60 zł
Rocznik Teologiczny 2015 Zeszyt 2 13,00 zł 14,04 zł
Rocznik Teologiczny 2015 Zeszyt 3 13,00 zł 14,04 zł
Rocznik Teologiczny 2015 Zeszyt 4 13,00 zł 14,04 zł
Rocznik Teologiczny 2016 Zeszyt 1 13,00 zł 14,04 zł
Rocznik Teologiczny 2016 Zeszyt 2 13,00 zł 14,04 zł
Rocznik Teologiczny 2016 Zeszyt 3 13,00 zł 14,04 zł
Rocznik Teologiczny 2010 Zeszyt 1-2 20,00 zł 21,60 zł
Rocznik Teologiczny 2009 Zeszyt 1-2 20,00 zł 21,60 zł
Rocznik Teologiczny 2008 Zeszyt 1-2 17,00 zł 18,36 zł
Rocznik Teologiczny 2007 Zeszyt 1-2 17,00 zł 18,36 zł
Rocznik Teologiczny 2006 Zeszyt 1-2 17,00 zł 18,36 zł
Rocznik Teologiczny 2005 Zeszyt 1-2 13,00 zł 14,04 zł
Rocznik Teologiczny 2004 Zeszyt 2 13,00 zł 14,04 zł
Rocznik Teologiczny 2004 Zeszyt 1 13,00 zł 14,04 zł
Rocznik Teologiczny 2003 Zeszyt 1 13,00 zł 14,04 zł
Rocznik Teologiczny 2003 Zeszyt 2 13,00 zł 14,04 zł
Rocznik Teologiczny 2002 Zeszyt 1 13,00 zł 14,04 zł
Rocznik Teologiczny 2002 Zeszyt 2 13,00 zł 14,04 zł
Rocznik Teologiczny 2001 Zeszyt 2 13,00 zł 14,04 zł
Rocznik Teologiczny 2001 Zeszyt 1 13,00 zł 14,04 zł
Rocznik Teologiczny 2000 Zeszyt 1 13,00 zł 14,04 zł
Rocznik Teologiczny 2000 Zeszyt 2 13,00 zł 14,04 zł
Rocznik Teologiczny 2016 Zeszyt 4 15,00 zł 16,20 zł
Rocznik Teologiczny 2017 Zeszyt 1 15,00 zł 16,20 zł
Rocznik Teologiczny 2017 Zeszyt 2 15,00 zł 16,20 zł
Rocznik Teologiczny 2017 Zeszyt 3 15,00 zł 16,20 zł
Rocznik Teologiczny 2017 zeszyt 4 15,00 zł 16,20 zł
Rocznik Teologiczny 2018 zeszyt 1 15,00 zł 16,20 zł
Rocznik Teologiczny 2018 zeszyt 2 15,00 zł 16,20 zł
Rocznik Teologiczny 2018 zeszyt 3 15,00 zł 16,20 zł
Rocznik Teologiczny 2018 zeszyt 4 15,00 zł 16,20 zł
Rocznik Teologiczny 2019 zeszyt 1 43,00 zł 46,44 zł
Rocznik Teologiczny 2019 Zeszyt 2 43,00 zł 46,44 zł
Rocznik Teologiczny 2019 Zeszyt 3 43,00 zł 46,44 zł
Rocznik Teologiczny 2019 Zeszyt 4 43,00 zł 46,44 zł
Rocznik Teologiczny 2020 Zeszyt 1 44,00 zł 47,52 zł
Rocznik Teologiczny 2020 Zeszyt 2 47,00 zł 50,76 zł
Rocznik Teologiczny 2020 Zeszyt 3 47,00 zł 50,76 zł
Rocznik Teologiczny 2020 Zeszyt 4 47,00 zł 50,76 zł

Czasopisma / Studia z Teorii Wychowania (28)

Studia z Teorii Wychowania Tom V: 2014 Nr 1 (8) 20,00 zł 21,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom VI: 2015 Nr 1 (10) 20,00 zł 21,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom V: 2014 Nr 2 (9) 20,00 zł 21,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom IV: 2013 Nr 2 (7) 20,00 zł 21,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom IV: 2013 Nr 1 (6) 20,00 zł 21,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom III: 2012 Nr 2 (5) 20,00 zł 21,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom III: 2012 Nr 1 (4) 20,00 zł 21,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom II: 2011 Nr 2 (3) 20,00 zł 21,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom II: 2011 Nr 1 (2) 20,00 zł 21,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom VI: 2015 Nr 2 (11) 20,00 zł 21,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom VI: 2015 Nr 3 (12) 20,00 zł 21,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom VI: 2015 Nr 4 (13) 20,00 zł 21,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom VII: 2016 Nr 1 (14) 20,00 zł 21,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom VII: 2016 Nr 2 (15) 20,00 zł 21,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom VIII: 2017 Nr 1 (18) 20,00 zł 21,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom VII: 2016 Nr 3 (16) 20,00 zł 21,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom VII: 2016 Nr 4 (17) 20,00 zł 21,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom VIII: 2017 Nr 2 (19) 20,00 zł 21,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom IX: 2018 Nr 1 (22) 20,00 zł 21,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom VIII: 2017 Nr 3 (20) 20,00 zł 21,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom VIII: 2017 Nr 4 (21) 20,00 zł 21,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom IX: 2018 Nr 2 (23) 20,00 zł 21,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom IX: 2018 Nr 3 (24) 20,00 zł 21,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom IX: 2018 Nr 4 (25) 20,00 zł 21,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom X: 2019 nr 1 (26) 20,00 zł 21,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom X: 2019 nr 2 (27) 20,00 zł 21,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom X: 2019 nr 3 (28) 20,00 zł 21,00 zł
Studia z Teorii Wychowania Tom X: 2019 nr 4 (29) 20,00 zł 21,00 zł

Komis (15)

Wędrując z Abrahamem. Rozważania biblijne 10,00 zł 10,50 zł
U starszego brata. Wprowadzenie do chrześcijańskiej lektury Starego Testamentu 12,00 zł 12,60 zł
Słownik Antropologii Nowego Testamentu 50,00 zł 52,50 zł
Kamień węgielny i lud wybrany. Chrystologiczne i eklezjologiczne tematy 1. Listu św. Piotra w kontekście duszpasterskiej troski Autora Listu 30,00 zł 31,50 zł
Składnia języka cerkiewnosłowiańskiego okresu nowożytnego. Z podręcznym słownikiem cerkiewnosłowiańsko-polskim 40,00 zł 42,00 zł
Paweł Apostoł. Dzieło i myśl 25,00 zł 26,25 zł
Ewangelia wg Św. Łukasza. Przekład liturgiczny 5,00 zł 5,25 zł
W drodze za Chrystusem. Kościoły chrześcijańskie w Polsce mówią o sobie 35,00 zł 36,75 zł
Kościół-pluralizm-Europa 12,00 zł 12,60 zł
Wolność i odpowiedzialność. W poszukiwaniu harmonii 15,00 zł 15,75 zł
Człowiek w obliczu Słowa. Nauka o usprawiedliwieniu Marcina Lutra a program demitologizacji Rudolfa Bultmanna 30,00 zł 31,50 zł
PRAWOSŁAWNA MYŚL PEDAGOGICZNA. Aksjomat wiary w szkolnym systemie nauczania religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego po 1990 roku 25,00 zł 26,25 zł
Na początku był Chrystus 34,00 zł 35,70 zł
BOGOCZŁOWIECZEŃSTWO CHRYSTUSA W TEKSTACH LITURGICZNYCH ŚWIĘTEGO JANA DAMASCEŃSKIEGO 30,00 zł 31,50 zł
SPOŁECZNE NAUCZANIE KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO 25,00 zł 26,25 zł

Monografie (19)

OBECNOŚĆ RELIGII W PUBLICZNYM SYSTEMIE OŚWIATY W ASPEKCIE PRAWNYM 25,00 zł 26,25 zł
Protestantyzm ewangelikalny. Studium specyfiki religijnej 30,00 zł 31,50 zł
IUSTIFICATIO IMPII. Usprawiedliwienie sola fide jako główny artykuł wiary protestancko-konserwatywnego nurtu Kościoła Anglii 25,00 zł 26,25 zł
WSCHODNIOSŁOWIAŃSCY KOMPOZYTORZY MUZYKI CERKIEWNEJ od XVII do 1. połowy XX wieku i obecność ich utworów w nabożeństwach PAKP 25,00 zł 26,25 zł
WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE PIEŚNI RELIGIJNE. Ich geneza, struktura i zarys rozwoju 22,00 zł 23,10 zł
TEOLOGIA KERYGMATU 30,00 zł 31,50 zł
SOBOTNIE I NIEDZIELNE PERYKOPY LITURGICZNE Z EWANGELII MATEUSZA W CERKIEWNOSŁOWIAŃSKICH LEKCJONARZACH KRÓTKICH 35,00 zł 36,75 zł
CERKIEWNOSŁOWIAŃSKI PRZEKŁAD LITURGICZNY PERYKOP OKRESU PASCHALNEGO I ŚWIĘTA PIĘĆDZIESIĄTNICY W RĘKOPIŚMIENNYCH EWANGELIARZACH KRÓTKICH 35,00 zł 36,75 zł
ELEMENTY PEDAGOGIKI RELIGIJNEJ 20,00 zł 21,00 zł
HERMENEUTYKA PEDAGOGICZNA. Perspektywy pedagogiki religii 30,00 zł 31,50 zł
WPROWADZENIE DO NAUK O RELIGII 20,00 zł 21,00 zł
Prawo małżeńskie Kościołów chrześcijańskich w Polsce a forma wyznaniowa zawarcia małżeństwa cywilnego 25,00 zł 26,25 zł
Zjawisko kontrafaktury we wschodniosłowiańskim prawosławnym śpiewie liturgicznym. Zagadnienia wybrane 13,00 zł 13,65 zł
MIKOŁAJ REJ I WYCHOWANIE DLA CNOTY W ŻYWOCIE CZŁOWIEKA POCZCIWEGO. Studium filozoficzno-teologiczne 49,00 zł 51,45 zł
ULRYK ZWINGLI teolog humanista reformator 25,00 zł 26,25 zł
OGRÓD MUREM ODDZIELONY OD PUSTYNI. Relacje Kościół-państwo, wolność sumienia i tolerancja religijna w myśli pierwszych baptystów 59,00 zł 61,95 zł
DEUTEROIZAJASZOWY SŁUGA JHWH. Studium egzegetyczne 92,00 zł 96,60 zł
O EDUKACJI W FINLANDII. Studium z pedagogiki porównawczej 62,00 zł 65,10 zł
ŚPIEW WIARY I MIŁOŚCI. Twórczość sakralno-muzyczna księdza Piotra Gutkiewicza 31,00 zł 32,55 zł

Nowości (23)

Ewangelickie Prawo Kościelne 1918-2018. Zbiór tekstów prawnych Kościołów ewangelickich w Polsce. 25,00 zł 26,25 zł
Wielowymiarowość ewangelickiego prawa kościelnego. Analiza porównawcza i teologiczno-prawna 17,00 zł 17,85 zł
Kształtowanie się celów życiowych nastolatków w pieczy instytucjonalnej. Model ontologiczno-gnozeologiczny 50,00 zł 52,50 zł
Romantyczny i pragmatyczny. Idea niemieckiego uniwersytetu neohumanistycznego i jej społeczne rekonstrukcje 59,00 zł 61,95 zł
Uwarunkowania skuteczności zawodowej kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne 100,00 zł 105,00 zł
SPOŁECZNE NAUCZANIE KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO 25,00 zł 26,25 zł
Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych. Od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych 31,00 zł 32,55 zł
Kierkegaard, czyli Mowy na piątkowym zebraniu dla wspólnie pogrzebanych. Pamięć Profesora Edwarda Kasperskiego 46,00 zł 48,30 zł
Połączyła nas literatura. Polsko-czeskie spotkania literackie 38,00 zł 39,90 zł
OCZEKUJĄC MIŁOSIERDZIA. Komentarz strukturalny do Listu św. Judy 88,00 zł 92,40 zł
ODWAGA ODPOWIEDZIALNOŚCI. Demokratyczne przemiany życia społecznego w refleksji pedagogicznej 30,00 zł 31,50 zł
SPOŁECZNE NAUCZANIE KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO. Życie we współczesnym świecie 23,00 zł 24,15 zł
MISTERIUM METANOI I SPOWIEDZI 29,00 zł 30,45 zł
Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w III RP 57,00 zł 59,85 zł
MIKOŁAJ REJ I WYCHOWANIE DLA CNOTY W ŻYWOCIE CZŁOWIEKA POCZCIWEGO. Studium filozoficzno-teologiczne 49,00 zł 51,45 zł
Rocznik Teologiczny 2020 Zeszyt 1 44,00 zł 47,52 zł
Rocznik Teologiczny 2020 Zeszyt 2 47,00 zł 50,76 zł
Rocznik Teologiczny 2020 Zeszyt 3 47,00 zł 50,76 zł
OGRÓD MUREM ODDZIELONY OD PUSTYNI. Relacje Kościół-państwo, wolność sumienia i tolerancja religijna w myśli pierwszych baptystów 59,00 zł 61,95 zł
DEUTEROIZAJASZOWY SŁUGA JHWH. Studium egzegetyczne 92,00 zł 96,60 zł
Rocznik Teologiczny 2020 Zeszyt 4 47,00 zł 50,76 zł
O EDUKACJI W FINLANDII. Studium z pedagogiki porównawczej 62,00 zł 65,10 zł
ŚPIEW WIARY I MIŁOŚCI. Twórczość sakralno-muzyczna księdza Piotra Gutkiewicza 31,00 zł 32,55 zł

Prace zbiorowe (12)

50 LAT CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ 10,00 zł 10,50 zł
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY SOCJALNE 20,00 zł 21,00 zł
Z TEORII ORAZ PRAKTYKI PRACY SOCJALNEJ 10,00 zł 10,50 zł
RODZINA. DZIECKO 20,00 zł 21,00 zł
ZROZUMIEĆ ODMIENNOŚĆ 20,00 zł 21,00 zł
WYBRANE ZAGADNIENIA PRACY SOCJALNEJ 20,00 zł 21,00 zł
WIELOWYMIAROWOŚĆ DIAGNOZY SYTUACJI I DZIAŁAŃ SOCJALNYCH. Wybrane przykłady 20,00 zł 21,00 zł
NIE W PEŁNI SPRAWNI 20,00 zł 21,00 zł
Studia i Dokumenty Ekumeniczne Rok XXXV: 2019 Nr 84 25,00 zł 26,25 zł
Kierkegaard, czyli Mowy na piątkowym zebraniu dla wspólnie pogrzebanych. Pamięć Profesora Edwarda Kasperskiego 46,00 zł 48,30 zł
Połączyła nas literatura. Polsko-czeskie spotkania literackie 38,00 zł 39,90 zł
ODWAGA ODPOWIEDZIALNOŚCI. Demokratyczne przemiany życia społecznego w refleksji pedagogicznej 30,00 zł 31,50 zł

Publikacje (76)

50 LAT CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ 10,00 zł 10,50 zł
OBECNOŚĆ RELIGII W PUBLICZNYM SYSTEMIE OŚWIATY W ASPEKCIE PRAWNYM 25,00 zł 26,25 zł
BEZSTRONNOŚĆ RELIGIJNA, ŚWIATOPOGLĄDOWA I FILOZOFICZNA WŁADZ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 25,00 zł 26,25 zł
Protestantyzm ewangelikalny. Studium specyfiki religijnej 30,00 zł 31,50 zł
IUSTIFICATIO IMPII. Usprawiedliwienie sola fide jako główny artykuł wiary protestancko-konserwatywnego nurtu Kościoła Anglii 25,00 zł 26,25 zł
WSCHODNIOSŁOWIAŃSCY KOMPOZYTORZY MUZYKI CERKIEWNEJ od XVII do 1. połowy XX wieku i obecność ich utworów w nabożeństwach PAKP 25,00 zł 26,25 zł
WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE PIEŚNI RELIGIJNE. Ich geneza, struktura i zarys rozwoju 22,00 zł 23,10 zł
Ku Słowu, ku Kościołowi, ku światu 35,00 zł 36,75 zł
OPOWIADAM WAM JAK PIOTR. Elementy stylu i stylizacji w Ewangelii Marka 30,00 zł 31,50 zł
USTAWY KOŚCIELNE W PRUSACH KSIĄŻĘCYCH W XVI W. 7,00 zł 7,35 zł
LUD PRZYMIERZA 25,00 zł 26,25 zł
TEOLOGIA ANTROPOLOGICZNA STAREGO TESTAMENTU 25,00 zł 26,25 zł
JEZUS CHRYSTUS WCZORAJ I DZIŚ, TEN SAM I NA WIEKI. Chrystologiczne wyznanie Listu do Hebrajczyków 25,00 zł 26,25 zł
TEOLOGIA ZWIASTOWANIA I CZYNÓW JEZUSA 25,00 zł 26,25 zł
INTRODUKCJA DO NOWEGO TESTAMENTU 15,00 zł 15,75 zł
OD SAMOŚWIADOMOŚCI DO ŚWIADECTWA WIARY 15,00 zł 15,75 zł
OBECNOŚĆ BOGA W CHRYSTOLOGICZNEJ REFLEKSJI EWANGELISTY JANA 10,00 zł 10,50 zł
KULT BAALA I ASZERY W TEKSTACH STAREGO TESTAMENTU. Studium historyczno-teologiczne 20,00 zł 21,00 zł
GRAMATYKA JĘZYKA HEBRAJSKIEGO W ZARYSIE 20,00 zł 21,00 zł
EGZEGEZA STAREGO TESTAMENTU. Wprowadzenie do metod egzegetycznych 20,00 zł 21,00 zł
BYĆ CZŁOWIEKIEM - CZŁOWIEKIEM POZOSTAĆ. Zarys antropologii teologicznej 8,00 zł 8,40 zł
ŻYWA NADZIEJA. Główne cechy chrześcijańskiego dyskursu o przyszłości 8,00 zł 8,40 zł
ODŚRODKOWE TENDENCJE REFORMISTYCZNE KOŚCIOŁA RZYMSKOKATOLICKIEGO KRAJÓW JĘZYKA NIEMIECKIEGO W XVIII I XIX STULECIU 28,00 zł 29,40 zł
RODZINA. DZIECKO 20,00 zł 21,00 zł
ZROZUMIEĆ ODMIENNOŚĆ 20,00 zł 21,00 zł
WYBRANE ZAGADNIENIA PRACY SOCJALNEJ 20,00 zł 21,00 zł
WIELOWYMIAROWOŚĆ DIAGNOZY SYTUACJI I DZIAŁAŃ SOCJALNYCH. Wybrane przykłady 20,00 zł 21,00 zł
NIE W PEŁNI SPRAWNI 20,00 zł 21,00 zł
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY SOCJALNE 20,00 zł 21,00 zł
Z TEORII ORAZ PRAKTYKI PRACY SOCJALNEJ 10,00 zł 10,50 zł
BEZDOMNOŚĆ 25,00 zł 26,25 zł
SOBOTNIE I NIEDZIELNE PERYKOPY LITURGICZNE Z EWANGELII MATEUSZA W CERKIEWNOSŁOWIAŃSKICH LEKCJONARZACH KRÓTKICH 35,00 zł 36,75 zł
CERKIEWNOSŁOWIAŃSKI PRZEKŁAD LITURGICZNY PERYKOP OKRESU PASCHALNEGO I ŚWIĘTA PIĘĆDZIESIĄTNICY W RĘKOPIŚMIENNYCH EWANGELIARZACH KRÓTKICH 35,00 zł 36,75 zł
JĘZYK GRECKI NOWEGO TESTAMENTU CZ. I 15,00 zł 15,75 zł
ELEMENTY PEDAGOGIKI RELIGIJNEJ 20,00 zł 21,00 zł
Nie zaniedbuj w sobie daru łaski... 25,00 zł 26,25 zł
HERMENEUTYKA PEDAGOGICZNA. Perspektywy pedagogiki religii 30,00 zł 31,50 zł
WPROWADZENIE DO NAUK O RELIGII 20,00 zł 21,00 zł
WIDZIALNE SŁOWO Sakramenty w luterańskiej "Księdze zgody" 36,00 zł 37,80 zł
Anaforalny aspekt 8,00 zł 8,40 zł
Co powinniśmy czynić 15,00 zł 15,75 zł
Ekumeniczne dążenia 5,00 zł 5,25 zł
Ekumenizm i ewangelicyzm 20,00 zł 21,00 zł
Etyka ewangelicka i jej wymiar eklezjalny 35,00 zł 36,75 zł
Ewangelicka postyllografia 8,00 zł 8,40 zł
Główne problemy i kierunki w filozofii 20,00 zł 21,00 zł
Hiob przed Bogiem 35,00 zł 36,75 zł
Konfederacja Warszawska 1573 roku 10,00 zł 10,50 zł
Koncepcja Kościoła w myśli teologicznej Mikołaja Afanasjewa 6,00 zł 6,30 zł
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny 7,00 zł 7,35 zł
Książe Pokoju 35,00 zł 36,75 zł
Od Edynburga do Porto Alege 30,00 zł 31,50 zł
Opieka-Relacja-Rozwój 30,00 zł 31,50 zł
Państwowy Kościół Anglii 36,00 zł 37,80 zł
Prawosławna Diecezja 5,00 zł 5,25 zł
Protestanci i ekumenizm 25,00 zł 26,25 zł
Rosyjska eklezjologia 8,00 zł 8,40 zł
STUDIUM TEOLOGII PRAWOSŁAWNEJ NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM W LATACH 1925 - 1939 5,00 zł 5,25 zł
Symbolika 25,00 zł 26,25 zł
SYMBOLE W RELIGIJNOŚCI 8,00 zł 8,40 zł
TEOLOGIA MORALNA 20,00 zł 21,00 zł
DUSZPASTERSTWO I PSYCHOTERAPIA 25,00 zł 26,25 zł
HISTORIA KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO GRECJI 33,00 zł 34,65 zł
Strategia indywidualizacji w dydaktyce inkluzyjnego kształcenia religijnego 25,00 zł 26,25 zł
KULTURA POKOJU JAKO WYZWANIE EDUKACYJNE 31,00 zł 32,55 zł
Mądrość zstępująca z góry. Komentarz strukturalny do Listu św. Jakuba 32,00 zł 33,60 zł
Ewangelickie Prawo Kościelne 1918-2018. Zbiór tekstów prawnych Kościołów ewangelickich w Polsce. 25,00 zł 26,25 zł
Wielowymiarowość ewangelickiego prawa kościelnego. Analiza porównawcza i teologiczno-prawna 17,00 zł 17,85 zł
Kształtowanie się celów życiowych nastolatków w pieczy instytucjonalnej. Model ontologiczno-gnozeologiczny 50,00 zł 52,50 zł
Śmierć, pogrzeb i modlitwa za zmarłych w Kościele prawosławnym 28,00 zł 29,40 zł
Romantyczny i pragmatyczny. Idea niemieckiego uniwersytetu neohumanistycznego i jej społeczne rekonstrukcje 59,00 zł 61,95 zł
Uwarunkowania skuteczności zawodowej kandydatów na nauczycieli wczesnej edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne 100,00 zł 105,00 zł
Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych. Od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych 31,00 zł 32,55 zł
Anders Breivik. Między dumą a wstydem 30,00 zł 31,50 zł
Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w III RP 57,00 zł 59,85 zł
OCZEKUJĄC MIŁOSIERDZIA. Komentarz strukturalny do Listu św. Judy 88,00 zł 92,40 zł
Sklep internetowy od home.pl